Čištění a údržba: Jak na odvápňování pákového kávovaru?
Čištění a údržba

Jak na odvápňování pákového kávovaru?

Pravidelné odvápňování nejlépe v kombinaci s prevencí usazování vodního kamene je nejdůležitější údržba, kterou musíte správně provádět, aby nedošlo k poškození kávovaru.

Ke správné a dlouhodobé funkci kávovaru je potřeba vědět, jaká voda se k přípravě kávy používá. Vždy je vhodné používat vodu upravenou, tedy zbavenou látek, které způsobují usazování vodního kamene. Je vhodné používat změkčovač vody, který oddálí dobu mezi jednotlivými cykly odvápnění nebo kávovar odvápňovat v pravidelných intervalech.

Usazování vodního kamene v kávovaru výrazně ovlivňuje jeho funkce, např. nahřívání, zmenšuje se objem bojleru, zanáší se ventily apod. Oprava je pak nákladná a neřeší se v rámci záruky. Pokud nevíte, jakou vodu máte, je ideální zjistit si tvrdost vody přímo u vodárenské společnosti (vždy je to uvedeno na jejich internetových stránkách). Interval odvápňování je závislý právě na tvrdosti vody (usazování vodního kamene). Při tvrdosti vody do 0,7 mmol/l není nutné provádět odvápňování. Pouze z preventivních důvodů doporučujeme odvápnit 1x za rok. Čím je voda tvrdší, tím častěji je nutné kávovar odvápňovat.

Doporučujeme se řídit následující tabulkou:

cca 1 mmol / l 2x za rok
cca 1,5 mmol / l 4x za rok
cca 2 mmol / l 1x za měsíc

Jak na odvápňování pákového kávovaru?

K odvápnění používejte jen prostředky k tomu určené, nejsou agresivní vůči gumovým těsněním a dalším dílům kávovaru (např. hliníkovým částem) a neovlivňují následně chuť kávy. Nepoužívejte tedy ocet ani kyselinu citronovou.

Připravte si odvápňovací roztok (voda + odvápňovací přípravek - Puly Cleaner odvápňovač kávovarů, sáček, 30 g).

Doporučené množství a koncentrace:
  • Kávovar s 1 bojlerem - 1 litr vody + 1 sáček odvápňovače
  • Kávovar s 2 bojlery a výměníkem (HX) - 2 litry vody + 4 sáčky odvápňovače

Obecný postup

1

Připravte si odvápňovací roztok (odvápňovací přípravek, například Puly Cleaner odvápňovač kávovarů, sáček, 30 g, smíchejte se správným množstvím čisté vody), tento odvápňovací roztok nalijte do zásobníku na vodu.

2

Vypusťte všemi cestami (skupinou/hlavou, tryskou horká voda/pára) přibližně 50 % objemu zdroje vody (bojler na espresso, bojler horká voda/pára). Při prvním odpouštění vody není v systému žádný odvápňovací prostředek, tímto větším odpuštěním (cca 50 %) se do systému dostane větší množství odvápňovacího roztoku, který se naředí s vodou, která v tom systému je.

3

Nechte odvápňovač působit po dobu asi 10 - 15 minut. Vodní kámen se rozpouští.

4

Poté už vypusťte všemi cestami jen cca 20 % objemu, protože v systému už roztok je a tímto způsobem se vyplaví rozpuštěný vodní kámen a do systému se dostane čerstvý roztok, který bude opět působit.

5

Počkejte asi 10 - 15 minut.

6

Poté opakujte body 4 a 5 do vyčerpání roztoku.

7

Vymyjte zásobník na vodu a naplňte ho čistou vodou. Všemi cestami vypusťte cca 100 – 200 % objemu zdroje/bojlerů, aby se celý systém co nejlépe propláchnul. Proplachujte celý systém tak dlouho, dokud výstupní voda není zcela zbavena kyselé chuti.

8

Po dokonalém vyčištění od odvápňovacího prostředku uvařte dvě kávy, které nepijte.

Individuální postupy vzhledem k technickému vybavení kávovaru:

1 bojler o objemu do 0,5 l, vibrační čerpadlo

(Rancilio Silvia, Gaggia New Classic, ECM Casa V, …)

1

Připravte si odvápňovací roztok (odvápňovací přípravek, například Puly Cleaner odvápňovač kávovarů, sáček, 30 g, smíchejte: 1 litr vody + 1 sáček odvápňovače), tento odvápňovací roztok nalijte do zásobníku na vodu.

2

Nechte protéct přibližně 0,4 l roztoku skupinou/hlavou a tryskou (0,2 l a 0,2 l). Tím se dostane voda s odvápňovačem do bojleru a vodních cest.

3

Počkejte 10 - 15 minut, odvápňovací roztok rozpouští vodní kámen.

4

Odpusťte přibližně 0,2 l roztoku skupinou/hlavou a tryskou (0,1 l a 0,1 l).

5

Opět počkejte cca 10 - 15 minut, odvápňovací roztok rozpouští vodní kámen.

6

Do hlavy kávovaru vložte páku se slepým filtrem a třikrát na 20 sekund spusťte extrakci/výdej kávy pro odvápnění všech cest (přetlakového ventilu).

7

Opět počkejte cca 10 - 15 minut, odvápňovací roztok rozpouští vodní kámen.

8

Dále opakujte body 4. a 5. (propouštění 0,1 l hlavou kávovaru a 0,1 l tryskou) dokud nevyčerpáte všechen roztok.

9

Vypněte kávovar, vyjměte a vymyjte zásobník na vodu a naplňte jej čerstvou vodou.

10

Kávovar zapněte a nechte protéct přibližně 0,8 l vody (hlavou a tryskou, 0,4 l a 0,4 l).

11

Vložte páku se slepým filtrem do hlavy kávovaru a třikrát na zhruba 20 sekund spusťte extrakci.

12

Opakujte kroky 9. až 11. alespoň 2x po sobě, abyste uvolnili veškeré zbytky odvápňovače z bojleru. Dle potřeby i vícekrát. Voda musí z kávovaru vytékat bez kyselé chuti.

13

Na závěr ještě jednou vymyjte a naplňte zásobník čerstvou vodou a uvařte kávu, první 2 kávy nepijte (chuť může být ovlivněna).

1 bojler o objemu nad 0,5 l, vibrační čerpadlo

(ECM Classika II / Classika PID, ...)

1

Připravte si odvápňovací roztok (odvápňovací přípravek, například Puly Cleaner odvápňovač kávovarů, sáček, 30 g, smíchejte: 2 litry vody + 4 sáčky odvápňovače ), tento odvápňovací roztok nalijte do zásobníku na vodu.

2

Nechte protéct přibližně 0,8 l roztoku skupinou/hlavou a tryskou (0,4 l a 0,4 l). Tím se dostane voda s odvápňovačem do bojleru a vodních cest.

3

Počkejte 10 - 15 minut, odvápňovací roztok rozpouští vodní kámen.

4

Odpusťte přibližně 0,2 l roztoku skupinou/hlavou a tryskou (0,1 l a 0,1 l).

5

Opět počkejte cca 10 - 15 minut, odvápňovací roztok rozpouští vodní kámen.

6

Do hlavy kávovaru vložte páku se slepým filtrem a třikrát na 20 sekund spusťte extrakci/výdej kávy pro odvápnění všech cest (přetlakového ventilu).

7

Opět počkejte cca 10 - 15 minut, odvápňovací roztok rozpouští vodní kámen.

8

Dále opakujte body 4. a 5. (propouštění 0,1 l hlavou kávovaru a 0,1 l tryskou) dokud nevyčerpáte všechen roztok.

9

Vypněte kávovar, vyjměte a vymyjte zásobník na vodu a naplňte jej čerstvou vodou.

10

Kávovar zapněte a nechte protéct přibližně 1 l vody (hlavou a tryskou, 0,5 l a 0,5 l).

11

Vložte páku se slepým filtrem do hlavy kávovaru a třikrát na zhruba 20 sekund spusťte extrakci.

12

Opakujte kroky 9. až 11. alespoň 2x po sobě, abyste uvolnili veškeré zbytky odvápňovače z bojleru. Dle potřeby i vícekrát. Voda musí z kávovaru vytékat bez kyselé chuti.

13

Na závěr ještě jednou vymyjte a naplňte zásobník čerstvou vodou a uvařte kávu, první 2 kávy nepijte (chuť může být ovlivněna).

výměník – HX (2 okruhy), vibrační čerpadlo

(Rocket Espresso Appartamento / Giotto Type V / Mozzafiato Type V, ECM Mechanika V Slim, ...)

1

Připravte si odvápňovací roztok (odvápňovací přípravek, například Puly Cleaner odvápňovač kávovarů, sáček, 30 g, smíchejte: 2 litry vody + 4 sáčky odvápňovače ), tento odvápňovací roztok nalijte do zásobníku na vodu.

2

Nechte protéct přibližně 0,8 l roztoku skupinou/hlavou a tryskou (0,3 l a 0,5 l). Tím se dostane voda s odvápňovačem do bojleru a vodních cest.

3

Počkejte 10 - 15 minut, odvápňovací roztok rozpouští vodní kámen.

4

Odpusťte přibližně 0,4 l roztoku skupinou/hlavou a tryskou (0,1 l hlavou a 0,3 l tryskou).

5

Opět počkejte cca 10 - 15 minut, odvápňovací roztok rozpouští vodní kámen.

6

Do hlavy kávovaru vložte páku se slepým filtrem a třikrát na 20 sekund spusťte extrakci/výdej kávy pro odvápnění všech cest (přetlakového ventilu).

7

Opět počkejte cca 10 - 15 minut, odvápňovací roztok rozpouští vodní kámen.

8

Dále opakujte body 4. a 5. (propouštění 0,1 l hlavou kávovaru a 0,3 l tryskou) dokud nevyčerpáte všechen roztok.

9

Vyjměte a vymyjte zásobník na vodu a naplňte jej čerstvou vodou.

10

Nechte protéct přibližně 3 l vody (1 l hlavou a 2 l tryskou).

11

Vložte páku se slepým filtrem do hlavy kávovaru a třikrát na zhruba 20 sekund spusťte extrakci.

12

Opakujte kroky 9. až 11. alespoň 2x po sobě, abyste uvolnili veškeré zbytky odvápňovače z bojleru. Dle potřeby i vícekrát. Voda musí z kávovaru vytékat bez kyselé chuti.

13

Na závěr ještě jednou vymyjte a naplňte zásobník čerstvou vodou a uvařte kávu, první 2 kávy nepijte (chuť může být ovlivněna).

2 bojlery nebo výměník HX (2 okruhy), rotační čerpadlo

(Rocket Espresso Evoluzione R / R58, ECM Mechanika IV Profi / Technika V Profi PID / Elektronika II Profi, …)

1

Připravte si odvápňovací roztok (odvápňovací přípravek, například Puly Cleaner odvápňovač kávovarů, sáček, 30 g, smíchejte: 2 litry vody + 4 sáčky odvápňovače ), tento odvápňovací roztok nalijte do zásobníku na vodu.

2

Nechte protéct přibližně 0,8 l roztoku skupinou/hlavou a tryskou (0,3 l hlavou a 0,5 l tryskou). Tím se dostane voda s odvápňovačem do bojleru a vodních cest.

3

Počkejte 10 - 15 minut, odvápňovací roztok rozpouští vodní kámen.

4

Odpusťte přibližně 0,4 l roztoku skupinou/hlavou a tryskou (0,1 l hlavou a 0,3 l tryskou).

5

Opět počkejte cca 10 - 15 minut, odvápňovací roztok rozpouští vodní kámen.

6

Dále opakujte body 4. a 5. (propouštění 0,1 l hlavou kávovaru a 0,3 l tryskou) dokud nevyčerpáte všechen roztok.

7

Vyjměte a vymyjte zásobník na vodu a naplňte jej čerstvou vodou.

8

Nechte protéct přibližně 3 l vody (1 l hlavou a 2 l tryskou).

9

Opakujte kroky 7. a 8. alespoň 2x po sobě, abyste uvolnili veškeré zbytky odvápňovače z bojleru. Dle potřeby i vícekrát. Voda musí z kávovaru vytékat bez kyselé chuti.

10

Uvařte kávu, první 2 kávy nepijte (chuť může být ovlivněna).

Střípky ze života bunacafe
Vlastní showroom a pražírna kávy.
Vyvíjíme vlastní elektroniku PID regulace.
Nabízíme vlastní záruční a mimozáruční servis.
Máme bohaté know-how a rádi se podělíme.