BUNA CAFÉ

Ochrana osobních údajů

Jsme společnost NYKL SMÍTAL s.r.o., se sídlem Žlutá 200, 252 19 Chrášťany, IČO 290 51 606 a jsme provozovatelem internetových stránek bunacafe.cz, kde obchodujeme pod značkou BUNA CAFÉ. V rámci naší podnikatelské činnosti jakožto správce zpracováváme osobní údaje zejména o našich zákaznících a uživatelích našeho webu.

Jaké osobní údaje zpracováváme

 1. Osobní údaje, které nám sami poskytnete

  V případě objednávky zboží a služeb od vás potřebujeme osobní údaje, abychom mohli:

  • zboží doručit
  • lépe komunikovat případné nejasnosti v objednávce
  • informovat vás o průběhu vyřízení vaší objednávky
  • zaslat vám potřebné doklady k objednanému zboží

  Osobní údaje, které pro výše uvedené potřeby zpracováváme:

  • Identifikační údaje

   • Jméno a příjmení
   • Uživatelské jméno
   • Heslo
   • IČO, DIČ (pokud nakupujete jako podnikatel)
  • Kontaktní údaje

   • Dodací adresa případně fakturační adresa
   • E-mail
   • Telefonní číslo
  • Vaši nákupní historii

   • Údaje o objednaném zboží a službách
   • Zvolený způsob dopravy
   • Zvolený způsob platby
   • Číslo účtu, ze kterého přišla platba, případně na který jste požadovali platbu vrátit při odstoupení od smlouvy

  Poté co vám bude zboží doručeno, vám může být doručena e-mailová zpráva s žádostí o ohodnocení nakoupeného zboží v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

  V případě, že nás budete kontaktovat prostřednictvím e-mailu či zákaznické linky, budeme vaše osobní údaje uvedené v této komunikaci také zpracovávat.

  Při platbě platební kartou online budete přesměrováni na zabezpečený server platební brány. Údaje o vaší platební kartě tedy nejsou zasílány naší společnosti, ale jsou v rámci zabezpečeného přenosu odesílány přímo poskytovateli naší platební brány. Platební brána dále pro uskutečnění platby přenáší data příslušné bankovní instituci, a to opět v rámci zabezpečeného přenosu dat.

 2. Osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete

  Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností o tomto dotyčnou osobu informovat a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

 3. Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

  Při návštěvě našich webových stránek o vás můžeme shromažďovat určité informace:

  • IP adresa
  • Datum a čas přístupu na náš web
  • Informace o operačním systému
  • Informace o vašem chování na našem webu

  Tyto informace jsou z důvodu soukromí anonymizované, není je možné přiřadit konkrétnímu uživateli.

Proč sbíráme a zpracováváme vaše osobní údaje?

Naše důvody pro zpracování osobních údajů:

 • Nákup zboží a služeb – osobní údaje jsou nezbytné k realizaci obchodu, ke komunikaci prodejce se zákazníkem, k vyřízení objednávky a k dodání zboží.
 • Péče o zákazníky – osobní údaje pomáhají k lepší komunikaci, řešení dotazů zákazníků i k zefektivnění našich služeb jako například řešení případných reklamací a vratek zboží bez nutnosti doložit doklad o koupi.
 • Uživatelský účet – osobní údaje umožní přístup k uživatelskému profilu, kde přehledně zjistíte stav své objednávky.
 • Marketingové účely

  • E-mail marketing – obchodní sdělení formou newsletterů vám zasíláme na základě vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tak, že na příchozím newsletteru kliknete v patičce na možnost odhlásit se z odběru obchodních sdělení nebo nás můžete kontaktovat e-mailem či telefonicky a zažádat o zrušení zasílání obchodních sdělení.
  • Sociální sítě – v případě, kdy se stanete naším sledovatelem se vám zobrazují naše příspěvky nebo upozornění na aktivitu na naší facebookové stránce.
  • Soutěže – na základě našeho oprávněného zájmu zvýšit věrohodnost marketingových akcí a soutěží v očích soutěžících využíváme možnost s předchozím upozorněním výherce vyfotit či s ním natočit video. Fotografie, případně video pak může být zveřejněno pouze pro potřeby prezentace vyhodnocení dané soutěže.
  • Kontrola orgánů veřejné moci - osobní údaje můžeme zpracovávat z důvodu potřeby kontrol prováděných orgány veřejné moci.

Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech

Plnění a uzavření smlouvy – osobní údaje zpracováváme pro potřeby uzavření kupní smlouvy a dodání zboží.

Oprávněný zájem – osobní údaje zpracováváme, abychom vám poskytli relevantní obsah, který pro vás bude zajímavý.

Souhlas – osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu pro účely zasílání obchodních sdělení. Souhlas lze kdykoliv odvolat buď kliknutím na odhlášení zasílání obchodních sdělení v patičce příchozího newsletteru nebo zasláním informace, že si přejete zrušit zasílání obchodních sdělení na náš e-mail obchod@bunacafe.cz, případně sdělením této informace telefonicky na telefonním čísle +420 311 236 236.

Předávání osobních údajů třetím subjektům

Případy, ve kterých předáváme vaše osobní údaje třetím stranám, kdy vystupujeme v pozici správce vašich osobních údajů:

Doručení zboží

Vaše osobní údaje předáváme dopravci, aby mohlo být vámi objednané zboží doručeno. Dopravci předáváme údaje o jménu, příjmení, doručovací adrese a telefonní číslo, na kterém vás může kontaktovat. Pokud je zboží hrazeno při převzetí, pak dopravci poskytujeme také informaci o částce, kterou je třeba uhradit. Dopravce je oprávněn vaše osobní údaje zpracovávat pouze pro účely doručení zboží a poté osobní údaje bezodkladně smazat.

Účetnictví, administrativa, marketing, programátorské činnosti

Osobní údaje jsou dále zpracovávány v nezbytném rozsahu při vyřizování objednávek, vystavování dokladů, zasílání obchodních sdělení, programátorských úpravách našich webových stránek apod. K některým těmto činnostem využíváme služby externích specialistů. Tyto subjekty jsou vázány povinností mlčenlivosti a vaše osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu.

Státní orgány

Pokud nám orgán státní moci uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje, musíme tak učinit.

Pojišťovna

V případě vzniklých škod na zboží, které od vás přebíráme např. k servisním úkonům, předkládáme vaše osobní údaje pojišťovně, u které máme aktuálně uzavřenou pojistnou smlouvu. Osobní údaje jsou použity pouze za účelem vyřízení dané škodné události.

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu.

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění všech našich smluvních či zákonných povinností musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (například u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

V případě zpracování osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje zpracovávány do odvolání vašeho souhlasu.

Zabezpečení osobních údajů a hesel

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Zavedli jsme technická a organizační opatření, abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů. Všechna opatření pravidelně kontrolujeme a neustále zdokonalujeme. Veškerá komunikace mezi námi (vaším zařízením a našimi servery) je šifrovaná.

Přihlašovací údaje jsou zahashované a všechna data uložena na serverech v datových centrech s omezeným zabezpečeným přístupem, vše je velmi důkladně kontrolováno a podléhá auditu.

Používáme taková opatření, která odpovídají aktuálním technologickým možnostem a poskytují dostatečné zabezpečení.

Vaše hesla v systému u nás nemáme a do naší databáze je neukládáme. Pracuje se pouze se speciálními hash klíči vygenerovanými pomocí funkce BCRYPT s work factor/cost 12 (aktuálně nejbezpečnější funkce).

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Právo na přístup

Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Ochrana osobních údajů zákazníků“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, v rámci práva na přístup nás můžete požádat o přehled těchto údajů.

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou chybné, nepřesné nebo neúplné, můžete si je buď upravit sami ve vašem uživatelském účtu nebo nás kontaktovat (obchod@bunacafe.cz, +420 311 236 236), abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat. Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (například pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či probíhá reklamační řízení). Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
 • vznesl/a jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zpracování těchto osobních údajů;
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Požadavek na smazání/odstranění údajů napište na e-mail obchod@bunacafe.cz.

Právo na omezení zpracování

V určitých případech můžete využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
 • vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků;
 • vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.
Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Budeme však rádi, pokud případné stížnosti budete řešit nejprve s námi. Vždy se pokusíme vzniklé nedorozumění vyřešit ke spokojenosti obou stran.

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 17. 2. 2022.

Střípky ze života bunacafe
Vlastní showroom a pražírna kávy.
Vyvíjíme vlastní elektroniku PID regulace.
Nabízíme vlastní záruční a mimozáruční servis.
Máme bohaté know-how a rádi se podělíme.